Er laptopen trygg når den er hjemme?

Broken Doors apart av ogimogi på flickr CC by AT

Jeg har sett for meg et system som tilpasser sikkerhetsterskelen etter hvor du er. Basert på antagelsen om at du er tryggere hjemme enn når du er ute blant folk. Det første skrittet på veien er å finne ut om vi er trygge hjemme. For å ikke gjøre dette alt for komplisert har jeg tatt for meg statistikk over tyveri i 2010 fra norske hjem. Dersom vi er tryggere hjemme kan vi for eksempel kreve passord fra mobiltelefon og laptop/pc noe sjeldnere. Eller vi kan endre enkelte rutiner og programmer som kjører på enheten. Det er relativt enkelt å få enheten til å vite at den er i en situasjon «hjemme». Men vanskelig å vite konteksten den er i hjemme. Dvs. vi kan senke terskelen basert på at enheten er hjemme. Men kansje (sannsynligvis) er det også kontekster hjemme hvor en må unngå uautorisert tilgang. Enten det er fra gjester eller fra andre du bor sammen med. Det blir en senere diskusjon. Nå først, hva er sannsynligheten for at du får et innbrudd i hjemmet ditt?

Loven skiller mellom grovt og simpelt tyveri:

«Tyveri reguleres i den norske straffeloven §§ 257 og 258. Skillet mellom disse bestemmelsene går på om det er snakk om et vanlig (simpelt) tyveri eller et grovt tyveri. Avgjørelsen av om et tyveri er simpelt eller grovt vil måtte baseres på en konkret skjønnsmessig vurdering, der flere momenter vil spille inn. Verdien av det som er stjålet vil vanligvis tillegges tung vekt. I tillegg vil et tyveri vanligvis bli ansett som grovt dersom det er utøvd ved innbrudd. De minst alvorlige tyveriene benevnes naskeri, og behandles i straffeloven § 391a.» [1 wikipedia]

I statistikken finner vi at det var 7284 grove tyverier fra Fra leilighet, bolighus og hytte i 2010. det var også 5234 simple tyverier, men de velger jeg å se bort fra da dette i de aller fleste tilfellene ikke vil være innbrudd i hjem så vidt jeg forstår loven. Det var også totalt 6476 grove- og simple tyverier fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus. Nå våger jeg meg på antagelsen om at du oppbevarer pc og andre elektroniske dingser innomhus og at et eventuelt innbrudd i garasjen ikke vil gi tilgang til disse. Totalt 7284 innbrudd.[2 SSB] De tallene jeg har tilgang på sier ingenting mer om disse innbruddene. Hva som ble tatt osv. Men om vi antar det verste og sier at de i hvert av disse tilfellene fikk med seg laptop, nettbrett, telefoner osv. kan vi regne litt på sannsynligheten for at det skjer med deg.

I 2010 hadde vi i Norge totalt: 405 883 fritidsbygninger ol. og 2 323 925 boliger. Totalt 2 729 808 boliger og fritidshus.[3 SSB] Dersom vi antar at alle boligenheter har like stor sannsynlighet for innbrudd og at en enhet kun blir brutt inn i én gang på et år vil sannsynligheten for at det er en gitt bolig være 0,0026 eller 0,26%. Sagt med andre ord for hver enhet det begås innbrudd i er det 400 det ikke begås innbrudd i.

Vi kan gjøre samme øvelse men da fordelt på antall personer i Norge. Det begås 7284 grove tyverier og vi var 4 920 305 personer per 1.1.2010.[4 SSB] Det gir en sannsynlighet på 0,14% per innbygger for innbrudd i denne forenklede utregningen. Eller for hvert innbrudd er det 715 personer som slipper unna innbrudd.

Er laptopen trygg hjemme? Jeg litt usikker på hvor vellykket forsøk dette ble på å gjøre deg tryggere i ditt eget hjem. Men vi er trygge hjemme. Ikke minst er tingene våre trygge hjemme. Jeg kommer tilbake til sannsynligheten for å oppleve brann i eget hjem (om jeg finner tall på det) og kanskje på en antagelse om sannsynligheten for å oppleve å bli frastjålet ting på gaten. Poenget mitt er uansett at dette taler for at vi kan redusere sikkerheten rundt apparatene våre når vi er i eget hjem grunnet lavere eksponering for farer. Man kan si at den ytre beskyttelsen til uautorisert tilgang er boligen i seg selv i større grad enn mange lag av sikkerhet i form av innlogginger og autorisering på enhetene i hjemmet. Mange innbrudd vil skje uten at noen er tilstede i huset og om vi da prater om laptoper, mobiltelefoner og lignende mobile enheter som vanligvis er med når du er hjemmefra minker sannsynligheten ytterligere. Oppå dette kommer at den som bryter seg inn antakeligvis er interessert i å få med seg gjenstander ut av huset, ikke sitte der og utnytte en eventuell tilgang de vil gi. Om vi da har et system som gjør at den mobile dataenheten vet dersom den er utenfor huset og dermed låses helt og setter en høyere sikkerhetsterskel basert på at den ikke er hjemme har vi igjen senket sannsynligheten for uautorisert tilgang til den mobile enheten.

Hva tror du, er datautstyr sikkert i ditt hjem? 

 

[1] Fra http://no.wikipedia.org/wiki/Tyveri. Wikipedia oppsumerte dette godt. Loven er uklar på hvor grensene går. Definisjonen holder til bruk av en rufsete skogsjurist som meg.
[2]Kilde:SSB Kriminalstatistikk,Tabell 4 Lovbrudd anmeldt, etter type lovbrudd. 1993-2010
[3][4] Statistisk årbok 2011; tabell 48, Folkemengde; tabell 204, antall boliger, etter bygningstype og fylke; tabell 400 antall fritidsbygninger per januar, etter fylke.

Dette er en forenklet måte å regne på dette på. Noen steder (f.eks. Oslo sentrum) har høyere sannsynlighet enn andre steder for innbrudd. Mendetfårdaværegrenser.

Reklamer

One thought on “Er laptopen trygg når den er hjemme?

  1. Tilbaketråkk: Context Sensitive Adaptive Authentication « Atterljom

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s